Vzdelávacie programy pre školy

panovnici1Vzdelávací program so štipkou dobrodružstva je súčasťou výstavy Poklady mincí na Slovensku. Mince, ako platidlá majú bohatú históriu a mimoriadnu hodnotu. Za viacerými dnes nájdenými pokladmi sa skrývajú zaujímavé príbehy a osudy. Príbehy ľudí, ktorý tu kedysi dávno žili. Riešenia rôznych úloh pre deti, nielen odkrývajú tieto tajomstvá a osudy nálezov mincí na Slovensku, ale vedú k jednému pokladu, ktorý je ukrytý v priestore výstavy.

Panovníci na hrade
Viacstupňový vzdelávací program pre II. ZŠ
do december 2007

Program vychádza z učebných osnov dejepisu pre 7. a 8. ročník základných škôl.
Približuje život, charakterové vlastnosti a konanie uhorských kráľov, ako aj historické udalosti odohrávajúce sa na území Slovenska počas ich panovania. Samozrejme v súvislosti s Bratislavským hradom, ako jedným z kráľovských sídiel. Súčasťou vzdelávacieho programu je didaktická pomôcka Panovníci na hrade, s ktorou žiaci môžu pracovať aj v škole.

Keďže tento vzdelávací program je možné prispôsobiť prebratému učivu a je k nemu potrebná krátka príprava v škole, je nutné svoju účasť na programe nahlásiť minimálne 7 dní vopred.

Didaktickú pomôcku – pracovný list Panovníci na hrade, pre prácu na vyučovacích hodinách v škole Vám poskytneme zadarmo aj na objednanie.

Metodický materiál pre pedagógov je prístupný tu.

Historik – hysterik
Vzdelávací program pre II. stupeň ZŠ a pre SŠ
marec – december 2007

Čo vlastne robí historik? Načo nám je múzeum a čo sa v ňom deje?
Na tieto otázky odpovedá vzdelávací program zábavnou formou. Za pomoci vybraného stredovekého artefaktu rozoberá a objasňuje vedné dispilíny súvisiace s výskumom a bádaním, pomocné vedy historické a základné pojmy z histórie.

Informácie o rezervácii programu
Vzdelávacie programy a lektorské výklady k expozíciám a výstavám v Historickom múzeu je potrebné si dohodnúť a rezervovať minimálne 5 dní vopred. Objednávať sa môžete telefonicky alebo e-mailom. Všetky ponúkané programy trvajú približne 60 minút. Pri vzdelávacích programoch, ktoré vyžadujú prácu s pracovnými listami je maximálny počet žiakov v jednej skupine 20.