Voľné pracovné pozície

grand4Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
vypisuje výberové konanie na miesto

vedúci (vedúca) Dokumentačného centra maďarskej kultúry na Slovensku

Požadujeme:
– vysokoškolské vzdelanie etnografického alebo historického zamerania
– minimálne 3 roky odbornej praxe
– dobrú znalosť slovenského a maďarského jazyka
– organizačné a riadiace schopnosti
– znalosť prostredia múzejnej práce
– užívateľskú znalosť práce s PC
– morálnu a občiansku bezúhonnosť

Ponúkame:
– tvorivú prácu v inštitúcii s celoštátnou pôsobnosťou
– možnosti osobného, odborného a vedeckého rozvoja
– možnosti zahraničných odborných kontaktov
– postavenie a platové podmienky podľa mzdových predpisov
pre príspevkové organizácie

Prihlášky do výberového konania doložené dotazníkom, profesijným životopisom a kópiou dokladov o požadovanom vzdelaní zašlite do 15. marca 2002 na adresu:

SNM – Historické múzeum
Vajanského nábrežie 2
814 36 Bratislava 1

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum prijme:

historika (čku) umenia

na pozíciu kurátora umelecko-historických zbierok so zameraním na historický nábytok
a ďalšie oblasti umeleckých remesiel

Požadujeme:
– vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru
– tvorivý prístup a záujem o múzejnícku prácu
– znalosť práce v múzejnom prostredí
– užívateľskú znalosť práce s PC
– morálnu a občiansku bezúhonnosť

Privítame:
– odbornú prax v múzeu alebo galérii
– znalosť cudzích jazykov

Ponúkame:
– zaujímavú tvorivú prácu v sympatickom kolektíve v inštitúcii
s celoštátnou pôsobnosťou
– možnosti osobného a odborného rastu
– možnosti domácich a medzinárodných odborných kontaktov
– platové podmienky podľa mzdových predpisov pre príspevkové organizácie

Termín nástupu: 1. 4. 2002, prípadne podľa dohody
SNM – Historické múzeum
Vajanského nábrežie 2
814 36 Bratislava 1

Tel.: +421 2 54411444
+421 2 89341601
Fax: +421 2 54414981
e-mail: muzeum@snm-hm.sk
www.snm-hm.sk