Umenie tapisérie zo zbierok Múzea Le Petit Palais v Paríži

25034-10Le Petit Palais (Malý palác) – Múzeum výtvarného umenia mesta Paríž, ktoré uchováva veľmi významné zbierky francúzskeho umenia a starého umenia gréckej antiky, slúži verejnosti už od roku 1902. Svoje zbierkové fondy má zostavené z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich ucelených častí. Prvá je venovaná francúzskemu umeniu a prezentuje obdobie okolo roku 1900, keď mesto Paríž (presnejšie v rokoch 1880 až 1914) rozvíjalo svoje mecenášske aktivity. V druhej časti je zastúpené staré umenie gréckej antiky, ktoré sa do Európy dostalo v 18. storočí vďaka veľkorysosti darcov ako boli bratia Dutuitovci v roku 1902, manželia Tuckovci v roku 1930 alebo de Roger Cabal v roku 1998. V múzeu sa pravidelne konajú taktiež umelecké výstavy medzinárodného významu.

V snahe umožniť verejnosti lepšie sa oboznámiť s týmito unikátnymi, ale často ešte nepoznanými zbierkami, sa múzeum rozhodlo realizovať dve ďalšie aktivity. V rokoch 2001 až 2005 prešlo veľkou rekonštrukciou, ktorá umožnila sprístupniť až 5 000 m2 siení Petit Palais. Druhou aktivitou sú tzv. Ambassades du Petit Palais (Vyslanectvá Malého paláca), ktoré pomáhajú organizovať významné a tematicky presne vymedzené výstavy mimo múzea, avšak z jeho vlastných zbierkových predmetov. Vyslanectvá sa postupne rozšírili od Rio de Janeiro až po Tokio, cez Kodaň, Berlín, Madrid či Limoges.

Výstavu Umenie tapisérie zo zbierok parížskeho múzea v Petit Palais v Slovenskom národnom múzeu-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade tvorí reprezentatívny výber z tohto monumentálneho a dekoratívneho umenia. Zároveň je poslednou časťou projektu Ambassades du Petit Palais.

Výstava prezentuje vzácne tapisérie zo 17. a 18. storočia, ktoré pochádzajú z francúzskych a belgických dielní. Rozdelené sú do šiestich hlavných tém: Alexander Veľký, Grécka mytológia, Biblické motívy, Kone a jazdectvo, Detské hry a Pastorále (výjavy z vidieckeho života). Viacerým tapisériám boli predlohou obrazy významného maliara Charlesa Le Bruna (napr. Triumf Alexandra alebo Medený had), ktorý pôsobil na dvore Ľudovíta XIV., nazývaného kráľ Slnko. Z ručne tkaných závesov a nástenných kobercov, ktoré kedysi slúžili na zvýšenie komfortu a okázalosti európskych feudálnych príbytkov, sa tak stali majstrovské diela nesmiernej hodnoty.