Author: admin

Voľné pracovné pozície

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum vypisuje výberové konanie na miesto vedúci (vedúca) Dokumentačného centra maďarskej kultúry na Slovensku Požadujeme: – vysokoškolské vzdelanie etnografického alebo historického zamerania – minimálne 3 roky odbornej praxe – dobrú znalosť slovenského a maďarského jazyka – organizačné a riadiace schopnosti – znalosť prostredia múzejnej práce – užívateľskú znalosť práce s […]

Umenie tapisérie zo zbierok Múzea Le Petit Palais v Paríži

Le Petit Palais (Malý palác) – Múzeum výtvarného umenia mesta Paríž, ktoré uchováva veľmi významné zbierky francúzskeho umenia a starého umenia gréckej antiky, slúži verejnosti už od roku 1902. Svoje zbierkové fondy má zostavené z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich ucelených častí. Prvá je venovaná francúzskemu umeniu a prezentuje obdobie okolo roku 1900, keď mesto Paríž […]

ZAPOJTE SA

ZAPOJTE SA DO PROJEKTU VÝSTAVY HISTORICKÉ MEDZNÍKY SLOVENSKA V 20. STOROČÍ Slovenské národné múzeum – Historické múzeum so sídlom na Bratislavskom hrade pripravuje na december 2002 výstavu Historické medzníky Slovenska v 20. storočí. Zámerom výstavy je múzejnými prostriedkami prezentovať dynamiku spoločenského vývoja a politických zvratov na Slovensku za uplynulých 100 rokov. V tejto súvislosti sa […]

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny: pondelok  utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa zatvorené od 9:00 do 17:00 od 9:00 do 17:00 od 9:00 do 17:00 od 9:00 do 17:00 od 9:00 do 17:00 od 9:00 do 17:00 Posledný vstup: 16:15 hod. Základné vstupné: 40,- Sk Zľavy: študenti deti od 6 rokov dôchodcovia SR vojaci základnej služby držitelia kariet […]

Pokoj ľuďom dobrej vôle

Výstavy betlehemov majú na Bratislavskom hrade dlhú tradíciu. Prvá výstava sa konala na Vianoce 1990 ako prvá výstava betlehemov na Slovensku od 50-tych rokov 20. storočia. Uskutočnila sa v kaplnke – Hudobnej sieni Bratislavského hradu a bolo na nej vyše 80 betlehemov z 15 slovenských múzeí a galérií i zo súkromných a cirkevných fondov. Jej […]

HOLÍČSKA FAJANSA

Na výstavu “Krehká krása” voľne nadväzuje malá výstava “Holíčska fajansa”. V niekoľkých vitrínach na tzv. Tereziánskom schodisku návštevníkom predstavujeme výber najkrajších predmetov z našich zbierok, dokumentujúcich produkciu manufaktúry, ktorú v polovici 18. storočia v Holíči založil manžel Márie Terézie, František Lotrinský. Jej výrobky sa dostávali na šľachtické i panovnícke európske dvory. Každý predmet dnes predstavuje […]

HISTORICKÉ HODINY

V Historickom múzeu sa nachádza v rámci zbierok umeleckého remesla aj súbor historických hodín. História vzniku tohto súboru hodín siaha ešte do obdobia existencie Slovenského vlastivedného múzea (založené r. 1924), ktorého zbierky sa stali základom dnešného Historického múzea SNM. Tvorba tejto kolekcie (vyše 200 predmetov) prebiehala v rámci všeobecnej dokumentácie pamiatok umeleckého remesla a neorientovala […]

Kalvárie a krížové cesty na Slovensku

Výstava pripravená v spolupráci s Pamiatkovým ústavom Bratislava prezentuje snahu o záchranu a zdokumentovanie tohto druhu sakrálneho umenia na Slovensku. Predstavuje kalvárie ako súborné umelecko-historické diela zasadené do krajiny, vyzdvihujúc tak duchovnú silu miesta. Posolstvo utrpenia a bolesti prostredníctvom kalvárií a krížových ciest, ako míľnikov životnej cesty sa prenáša na tých, ktorí kráčali po nej […]

Dokumentačné centrum maďarskej kultúry

– funguje od 1. júla 2001 ako samostatné oddelenie SNM – Historického múzea – má štyroch odborných pracovníkov (etnograf, dvaja historici, dokumentaristka) – je špecializovaným vedecko-výskumným, dokumentačným a metodickým múzejným pracoviskom – cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracúva a sprístupňuje zbierky dokladujúce dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku – […]

Oddelenie reštaurovania zbierkových predmetov

Oddelenie reštaurovania zbierkových predmetov sa podieľa na odbornom spracovaní zbierkových predmetov tým, že vykonáva všetky špecializované práce spojené s ukladaním zbierkových predmetov v depozitárnych priestoroch, a tiež s ich ošetrením (konzervovaním, reštaurovaním). Ďalej spolupracuje pri realizovaní výstav a expozícií. Reštaurátori interne spolupracujú s kustódmi zbierok, externe s odborníkmi z iných inštitúcií (napr. SAV, HMÚ, ŠRA, […]