Pokoj ľuďom dobrej vôle

giotto1Výstavy betlehemov majú na Bratislavskom hrade dlhú tradíciu. Prvá výstava sa konala na Vianoce 1990 ako prvá výstava betlehemov na Slovensku od 50-tych rokov 20. storočia. Uskutočnila sa v kaplnke – Hudobnej sieni Bratislavského hradu a bolo na nej vyše 80 betlehemov z 15 slovenských múzeí a galérií i zo súkromných a cirkevných fondov. Jej názov „Pokoj ľuďom dobrej vôle…“ potom predznamenal rad ďaľších výstav ľudových a sakrálnych betlehemov a umenia s vianočnou tematikouna Bratislavskom hrade; všetky sa stretli s veľkým záujmom domácej a zahraničnej verejnosti. Väčšinou šlo o výstavy slovenských betlehemov; v r. 1993 sa uskutočnila veľká výstava betlehemov z Národného múzea v Prahe.

Výstavy betlehmov zo zbierok SNM – Historického múzea boli i s úspechom predstavené i na zahraničných výstavách vo Francúzsku, Rakúsku,Česku,Taliansku a Švédsku.

Betlehemy zo zbierok SNM – Historického múzea pochádzajú z územia celého Slovenska, od začiatku 18. po koniec 20.storočia. Na dnešnej výstave z nich predstavujeme našej verejnosti vyše štyridsať celkov i jednotlivých solitérov.. Všetky pochádzajú zo Slovenska, v úvodnej časti sú i dva krásne betlehemy českej proveniencie. Jeden krásny drevený betlehem poskytlo Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Väčšinou ide o drevené betlehemy stredoslovenskej proveniencie, zastúpené sú však i ďaľšie regióny Slovenska. V úvodnej časti výstavy predstavujeme vzácne umelecké diela slohového umenia , tematika ktorých je spätá s adventným a vianočným obdobím / sochy,obrazy i artefakty umeleckého remesla z oblasti mariánskej ikonografie, časti slohových betlehemov, apod; pochádzajú od 17. po 19.storočie .

Okrem starších prác výstava predstavuje i súčasné betlehemy, zhotovené okrem dreva i z ďaľších materiálov /keramické, slamené, drôtené, apod./

Súčasťou výstavy bude i detská dielňa pod názvom „Môj najkrajší betlehem“.Deti, inšpirované výstavou, budú kresliť svoj betlehem. Výkresy po skončení výstavy vyhodnotí odborná porota a víťazi budú odmenení – i návštevou do tajomných zákutí Hradu!

Súčasťou výstavy bude i premietanie dokumentov o histórii betlehemov na Slovensku.