KREHKÁ KRÁSA SKLA A PORCELÁNU

Pod poetickým názvom “Krehká krása” prezentuje Historické múzeum SNM v komorných výstavných priestoroch II. poschodia Bratislavského hradu výber zo svojich bohatých zbierok skla a porcelánu.

Bežný návštevník múzea si zvyčajne neuvedomuje, že výstava je “otvoreným oknom”, ktoré poskytuje pohľad na jeho zbierky, a že skutočný život múzea, predovšetkým náročná práca v depozitároch doslova kypí za zdanlivo tichými, “zatvorenými oknami”. Depozitáre sú tými tajnými sieňami, ktoré skrývajú bohatstvo každého múzea. Ich odborné vybavenie a usporiadanie zbierok je jedným z nevyhnutných predpokladov uchovávania tohto bohatstva do budúcnosti a zdrojom rôznych možností prezentácie zbierok (formou výstav, odborných štúdií a publikácií, či populárnovedných článkov).
sklo2

Od roku 1996 prebieha rozsiahly proces prebudovávania depozitárnych priestorov Historického múzea SNM, ktoré uchovávajú zbierkový fond predstavujúci 250 000 predmetov. Ako prvý bol v roku 2001 usporiadaný depozitár skla a keramiky. Sústredenie tohto materiálu do jednoho priestoru umožnilo bez dlhodobej odbornej prípravy (ktorá v tom čase nebola z viacerých dôvodov možná) realizovať výstavu esteticky pôsobivú a zároveň prezentujúcu, okrem iných, aj všetky oblasti bohatej sklárskej i keramikárskej produkcie českých krajín a Slovenska.
K vzácnym novovekým (početne menej zastúpeným) sklárskym výrobkom v zbierkach Historického múzea patria poháre z farebného skla zdobené pôvabnými maľovanými postavičkami v dobových odevoch 17. storočia – z nemeckých a českých sklární. Bohatšia je produkcia 18. storočia, dokumentovaná základnými typmi českého skla.
Najväčší priestor venovali autori prezentácii početných českých a slovenských sklární 19. a 20. storočia, kedy sa sklo rozšírilo do všetkých vrstiev spoločnosti – či už v podobe čisto úžitkovej alebo dekoratívnej. Mená osád a dedín ako Gápeľ, Valaská Belá, Sv. Sidónia, Nemšová, Lednické Rovne, Uhrovec, Zlatno, Hriňová, Utekáč, Málinec, Katarínska huta, Kružlovská huta sú v dejinách slovenského sklárstva pojmami. Mnohé huty zanikli, um a krása, ktorú sklárski majstri vložili do svojich výrobkov zostala.

Porcelán mohli Európania dlho obdivovať len vo výrobkoch dovážaných z Číny a Japonska. Najstaršie servisy, ktoré sú v našich zbierkach, pochádzajú z konca 18. storočia z kolísky výroby porcelánu v Európe – nemeckého Meissenu. Porcelánovými plastikami, jednotlivými kusmi i celými súpravami sú zastúpené známe porcelánky francúzske, nemecké, rakúske a najmä české.