Kalvárie a krížové cesty na Slovensku

durer2Výstava pripravená v spolupráci s Pamiatkovým ústavom Bratislava prezentuje snahu o záchranu a zdokumentovanie tohto druhu sakrálneho umenia na Slovensku. Predstavuje kalvárie ako súborné umelecko-historické diela zasadené do krajiny, vyzdvihujúc tak duchovnú silu miesta. Posolstvo utrpenia a bolesti prostredníctvom kalvárií a krížových ciest, ako míľnikov životnej cesty sa prenáša na tých, ktorí kráčali po nej kráčali v minulosti a nás, ktorí sú na ceste dnes.