Kabinet numizmatiky

Kabinet numizmatiky

  • plnenie úloh odborných, vedecko-výskumných, odborno-metodických a akvizičných z oblasti numizmatiky
  • odborné spracovávanie múzejných zbierok a zabezpečovanie ich vedeckého využitia a sprístupňovania verejnosti
  • poskytovanie konzultačných služieb pre širokú verejnosť z oblasti numizmatiky
  • prípravu výstav a expozícií
  • komplexnú múzejnú dokumentáciu dejín mincovníctva a peňažníctva na území Slovenska v zmysle platných právnych predpisov
  • správu zbierok numizmatiky

Kontakt:
Tel.: +421 2 59341615
Fax: +421 2 54414981

Kurátor zbierok z numizmatiky
Mgr. Branislav Panis
vedúci kabinetu
Tel.: +421 2 59341615
panis@snm-hm.sk

Kurátor zbierok z numizmatiky
Mgr. Marek Budaj
Tel.: +421 2 59341615
budaj@snm-hm.sk