HOLÍČSKA FAJANSA

cesta2Na výstavu “Krehká krása” voľne nadväzuje malá výstava “Holíčska fajansa”. V niekoľkých vitrínach na tzv. Tereziánskom schodisku návštevníkom predstavujeme výber najkrajších predmetov z našich zbierok, dokumentujúcich produkciu manufaktúry, ktorú v polovici 18. storočia v Holíči založil manžel Márie Terézie, František Lotrinský. Jej výrobky sa dostávali na šľachtické i panovnícke európske dvory. Každý predmet dnes predstavuje vyhľadávaný objekt pre zberateľov.