Dokumentačné centrum maďarskej kultúry

OLYMPUS DIGITAL CAMERA– funguje od 1. júla 2001 ako samostatné oddelenie SNM – Historického múzea
– má štyroch odborných pracovníkov (etnograf, dvaja historici, dokumentaristka)
– je špecializovaným vedecko-výskumným, dokumentačným a metodickým múzejným pracoviskom
– cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracúva a sprístupňuje zbierky dokladujúce dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku
– buduje databázu zbierok, týkajúcich sa dejín a ľudovej kultúry maďarského etnika na Slovensku, v múzeách a iných fondoch na Slovensku a v zahraničí, databázu kultúrno-historických prameňov
– vytvára fotoarchív hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku
– realizuje vedecké výskumy v oblasti histórie, dejín kultúry a etnografie maďarského etnika na Slovensku
– pripravuje sa na odborné spracovanie a na ochranu vlastného zbierkového fondu a na pravidelnú realizáciu výstav
– vydáva periodiká Acta Museologica Hungarica, Muzeologické zošity a publikuje odborné články a štúdie
– poskytuje metodickú pomoc vo všetkých oblastiach múzejnej činnosti tým osobám a organizáciám, ktoré spravujú akýkoľvek hnuteľný predmet a nehnuteľný majetok múzejného charakteru dokumentujúci kultúru maďarského etnika na Slovensku

Kontakt:
Tel./Fax: +421 2 59341613
dcmk@snm-hm.sk

Mgr. Štefan Gaučík
gaucik@snm-hm.sk

Mgr. Kristína Lakatosová
lakatosova@snm-hm.sk

Dokumentácia
Mgr. Sylvia Szabóová
szaboova@snm-hm.sk