CESTA DEJINAMI (zo zbierok slovenských múzeí a galérií)

After enjoying reading a blog that talks about art, change the calm mood with an adrenalin pumping casino game at http://casinoranking.ca.

cesta1Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku sprístupnili 18. mája 2001 v obnovených reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu na 2. poschodí unikátnu výstavu Cesta dejinami (zo zbierok múzeí a galérií na Slovensku).

Výstava je treťou záverečnou reprízou po jej predchádzajúcich inštaláciách v máji 2000 v Martine a začiatkom roku 2001 v Košiciach. Ochotu prezentovať najvzácnejšie súčasti svojich zbierok prejavilo takmer 60 slovenských múzeí a dve galérie. Symbolická cesta dejinami Slovenska sa skladá z mozaiky viac ako 400 súborov zbierkových predmetov. Pätnásť tematických celkov približuje návštevníkovi v dejinnom oblúku históriu krajiny a ľudí žijúcich v teritóriu dnešného Slovenska.

Prezentované sú najstaršie stopy človeka na našom území – odliatok mozgovej dutiny neandertálskej ženy z Gánoviec a čelová kosť zo Šale, ďalej jednotlivé kultúry a kultúrne etniká – Kelti, Rimania, ktorí zanechali stopy v materiálnej kultúre na našom území. Obdobie Veľkej Moravy približuje kolekcia šperkov a hrivien. Podstatná časť výstavy sa venuje politickým, hospodárskym a kultúrnym aspektom, ktoré ovplyvňovali život na Slovensku ako súčasti uhorského kráľovstva. Príťažlivým magnetom v tejto časti výstavy je exponovanie kópie koruny uhorských kráľov v autentických priestoroch Korunnej veže Bratislavského hradu. Ďalšie z tematických celkov sa venujú formovaniu moderného slovenského národa koncom 19. storočia a priblíženiu zlomových udalostí, ktoré poznačili v 20. storočí život ľudí na Slovensku vo viacerych štátnych útvaroch – Československej republike (1918 – 1939), Slovenskej republike (1939 – 1945), Československej socialistickej republike (1960 – 1989). Na výstave možno vzhliadnuť aj predmety výrazných osobností moderných slovenských dejín M. R. Štefánika, V. Clementisa a A. Dubčeka. Tému výstavy uzatvára etapa vzniku samostatnej Slovenskej republiky (1. 1. 1993) prezentovaná sadou najvyšších štátnych vyznamenaní.
Návštevníka výstavy na pomyselnej ceste dejinami sprevádzajú muzeálne predmety vysokej autentickej a výpovednej hodnoty.