Month: March 2005

Umenie tapisérie zo zbierok Múzea Le Petit Palais v Paríži

Le Petit Palais (Malý palác) – Múzeum výtvarného umenia mesta Paríž, ktoré uchováva veľmi významné zbierky francúzskeho umenia a starého umenia gréckej antiky, slúži verejnosti už od roku 1902. Svoje zbierkové fondy má zostavené z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich ucelených častí. Prvá je venovaná francúzskemu umeniu a prezentuje obdobie okolo roku 1900, keď mesto Paríž […]

ZAPOJTE SA

ZAPOJTE SA DO PROJEKTU VÝSTAVY HISTORICKÉ MEDZNÍKY SLOVENSKA V 20. STOROČÍ Slovenské národné múzeum – Historické múzeum so sídlom na Bratislavskom hrade pripravuje na december 2002 výstavu Historické medzníky Slovenska v 20. storočí. Zámerom výstavy je múzejnými prostriedkami prezentovať dynamiku spoločenského vývoja a politických zvratov na Slovensku za uplynulých 100 rokov. V tejto súvislosti sa […]