Month: November 2001

Dokumentačné centrum maďarskej kultúry

– funguje od 1. júla 2001 ako samostatné oddelenie SNM – Historického múzea – má štyroch odborných pracovníkov (etnograf, dvaja historici, dokumentaristka) – je špecializovaným vedecko-výskumným, dokumentačným a metodickým múzejným pracoviskom – cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracúva a sprístupňuje zbierky dokladujúce dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku – […]