Month: May 2001

Oddelenie reštaurovania zbierkových predmetov

Oddelenie reštaurovania zbierkových predmetov sa podieľa na odbornom spracovaní zbierkových predmetov tým, že vykonáva všetky špecializované práce spojené s ukladaním zbierkových predmetov v depozitárnych priestoroch, a tiež s ich ošetrením (konzervovaním, reštaurovaním). Ďalej spolupracuje pri realizovaní výstav a expozícií. Reštaurátori interne spolupracujú s kustódmi zbierok, externe s odborníkmi z iných inštitúcií (napr. SAV, HMÚ, ŠRA, […]